Působíme v okresech:

Služby

 • kácení stromů
 • rizikové kácení
 • práce lezec kou technikou
 • práce VZ plošinou
 • havarijní kácení
 • výškové ořezy stromů
 • ošetření stromů
 • založení stromového vázání
 • lesní práce
 • odvoz kmenů
 • frézování pařezů
 • výsadba stromů
 • kosení trávníků
 • mulčování travních porostů
 • sečení trávy
 • vyžínání porostů
 • chemické odstranění vegetace
 • úklid a odvoz travní hmoty na skládku.