Působíme v okresech:

Ceník

. plošina s výškovým dosahem 24 m na podvozku do 3,5 t s nádstavbou CELA ........ 650 Kč/hod.

  příjezd na pracoviště a odjezd z pracoviště ve stejné hodinové sazbě.

. práce s mulčovačem, šířka záběru 2 m ....................................................... 600 Kč/hod.

  příjezd na pracoviště a odjezd z pracoviště ve stejné hodinové sazbě.

. práce s motorovou pilou ......................................................................... 250 Kč/hod.